OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U ZRENJANINU

Zrenjaninu

OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U ZRENJANINU!!!

 U PR krojačko modnom salonu „Vesna“ se odvija obuka za krojače i šivače odeće u Zrenjaninu. Obuka je počela 15.10.2018. godine i odvija se uspešno i po planu. Zahvaljujemo našem partneru! Saradnici Zanatsko obrazvonog centra „Adžija“ su bili u poseti polaznicima na obuci i motivisali ih za dalji rad i učenje.

Zanatsko obrazovni centar „ADŽIJA“ i Krojačko modni salon „Vesna“ će nastaviti zajedničku saradnju u obukama i proverama znanja za polaznike iz Zrenjanina i okoline za zanimanje krojač – šivač.

Zainteresovani nas mogu kontaktirati i dobiti detaljnije informacije.