ОБУКА ЗА КРОЈАЧЕ – ШИВАЧЕ У ЗРЕЊАНИНУ

Зрењанину

ОБУКА ЗА КРОЈАЧЕ – ШИВАЧЕ У ЗРЕЊАНИНУ!!!

 У ПР кројачко модном салону „Весна“ се одвија обука за кројаче и шиваче одеће у Зрењанину. Обука је почела 15.10.2018. године и одвија се успешно и по плану. Захваљујемо нашем партнеру! Сарадници Занатско образвоног центра „Аџија“ су били у посети полазницима на обуци и мотивисали их за даљи рад и учење.

Занатско образовни центар „АЏИЈА“ и Кројачко модни салон „Весна“ ће наставити заједничку сарадњу у обукама и проверама знања за полазнике из Зрењанина и околине за занимање кројач – шивач.

Заинтересовани нас могу контактирати и добити детаљније информације.