О НАМА

Центар "Аџија"

Центар АЏИЈА је настао решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 7258/2013 дана 01. 02. 2013. године. Центар је изникао из Регионалног центра НУ „Божидар Аџија“ у Новом Саду са циљем опстанка и наставка дуге традиције рада и образовања.

Центар АЏИЈА је развио програмске садржаје који су организовани у шест целина:

  1. Центар за перманентно образовање - организује курсеве из области информатике, економско-финансијског образовања, пословно-административних програма, школе медија, цариника-шпедитера, припремне наставе и сл.
  2. Центар за стране језике - организује курсеве страних језика (енглески, немачки, француски, италијански, грчки, руски...) различитих нивоа (почетни, средњи 1, средњи 2, виши, конверзацијски и специјалистички) који су прилагођени старосној доби полазника.
  3. Центар за оспособљавање и стручно усавршавање - организује курсеве за занате различитих струка (машинска, грађевинска, електро, прехрамбена, угоститељска...).
  4. Центар за негу лепоте - организује курсеве за занате неге лепоте (фризер, козметичар, масер, маникир са надоградњом ноктију, педикир...)
  5. Центар за културу и уметност - организује течајеве музике, балета, плеса, глуме, ликовне и примењене уметности, кројења и шивења, издавачке делатности...
  6. Универзитет за треће доба - организује образовне и уметничке програме за пензионере.

Делатност Занатско образовног центра „АЏИЈА“ доо Нови Сад је установа образовања одраслих и осталог образовања, у систему неформалног образовања, а ван система редовног школског и универзитетског образовања. У Центру АЏИЈА се организује и реализује перманентно образовање и стручно усавршавање, учење страних језика по свим нивоима за децу и одрасле и српског језика за стране држављане, стицање посебних знања и вештина и оспособљавање за рад на радном месту, стицање занатских вештина за обављање одређених услуга, усавршавање у процесу рада и у струци и иновирање знања, опште културно и естетско образовање и развијање одређених уметничких, ликовних, музичких и балетских склоности, које није дефинисано по степенима образовања, а реализује се по програмима семинара, курсева стручног усавршавања, оспособљавања, стицања посебних знања и занатских вештина и иновирања знања и по програмима припрема за стицање одређене стручне спреме и припрема за полагање пријемних испита за упис у средње школе и на факултете и припрема за полагање стручних испита у појединим делатностима, у складу са законским прописима.