O nama

Nikad nije kasno da postanete ono što želite. Nauči nešto novo. Usavrši se.
Centar ADŽIJA je nastao rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 7258/2013 dana 01. 02. 2013. godine. Centar je iznikao iz Regionalnog centra NU „Božidar Adžija“ u Novom Sadu sa ciljem opstanka i nastavka duge tradicije rada i obrazovanja.

Centar ADŽIJA je razvio programske sadržaje koji su organizovani u šest celina:

Centar za permanentno obrazovanje

Organizuje kurseve iz oblasti informatike, ekonomsko-finansijskog obrazovanja, poslovno-administrativnih programa, škole medija, carinika-špeditera, pripremne nastave i sl.

Centar za strane jezike

Organizuje kurseve stranih jezika (engleski, nemački, francuski, italijanski, grčki, ruski...) različitih nivoa (početni, srednji 1, srednji 2, viši, konverzacijski i specijalistički) koji su prilagođeni starosnoj dobi polaznika.

Centar za osposobljavanje i stručno usavršavanje

Organizuje kurseve za zanate različitih struka (mašinska, građevinska, elektro, prehrambena, ugostiteljska...).

Centar za negu lepote

Organizuje kurseve za zanate nege lepote (frizer, kozmetičar, maser, manikir sa nadogradnjom noktiju, pedikir...)

Centar za kulturu i umetnost

Organizuje tečajeve muzike, baleta, plesa, glume, likovne i primenjene umetnosti, krojenja i šivenja, izdavačke delatnosti...

Univerzitet za treće doba

Organizuje obrazovne i umetničke programe za penzionere.

Delatnost Zanatsko obrazovnog centra „ADŽIJA“ doo Novi Sad je ustanova obrazovanja odraslih i ostalog obrazovanja, u sistemu neformalnog obrazovanja, a van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja. U Centru ADŽIJA se organizuje i realizuje permanentno obrazovanje i stručno usavršavanje, učenje stranih jezika po svim nivoima za decu i odrasle i srpskog jezika za strane državljane, sticanje posebnih znanja i veština i osposobljavanje za rad na radnom mestu, sticanje zanatskih veština za obavljanje određenih usluga, usavršavanje u procesu rada i u struci i inoviranje znanja, opšte kulturno i estetsko obrazovanje i razvijanje određenih umetničkih, likovnih, muzičkih i baletskih sklonosti, koje nije definisano po stepenima obrazovanja, a realizuje se po programima seminara, kurseva stručnog usavršavanja, osposobljavanja, sticanja posebnih znanja i zanatskih veština i inoviranja znanja i po programima priprema za sticanje određene stručne spreme i priprema za polaganje prijemnih ispita za upis u srednje škole i na fakultete i priprema za polaganje stručnih ispita u pojedinim delatnostima, u skladu sa zakonskim propisima.
1. NAŠE DIPLOME SU PRIZNATE U SRBIJI I U INOSTRANSTVU.
2. Centar ADŽIJA je jedina kuća koja se bavi ovom delatnošću u Srbiji koja je od početka svog nastanka sertifikovana od strane najjače svetske sertifikacione kuće TÜV NORD iz Esena, Nemačka i radi po njihovom standardu DIN EN ISO 9001:2015
3. Poslovni prostor u centru Novog Sada, bulevar Mihajla Pupina 6 sprat 5, poslovna zgrada, parking, dobre autobuske veze
4. Teorijska obuka u centru i praktična obuka u renomiranim preduzećima u Novom Sadu i okolini, kontakt sa potencijalnim poslodavcima i stvaranje prilike za posao
5. Kvalifikovani, vrlo iskusni predavači u nastavi
6. Fleksibilnost, ljubaznost, odgovornost
7. Mogućnost organizovanja nastave za grupe i u Vašem mestu
8. Besplatno, dostupno savetovanje
9. Mreža poslovnih saradnika i punktova širom Srbije
Delatnost Zanatsko obrazovnog centra „ADŽIJA“ doo Novi Sad je obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, u sistemu neformalnog obrazovanja bilo da je reč o prekvalifikaciji, dokvalifikaciji, proveri znanja ili sticanju novih znanja iz različitih oblasti zanata, doživotnog učenja, stranih jezika, primenjene umetnosti ili informatičkih tehnologija.
Praktičnu obuku polaznici obavljaju u kabinetima Centra ili renomiranim preduzećima sa kojima Zanatsko obrazovni centar "Adžija" ima dogovorenu saradnju. Tom prilikom se vrši povezivanje polaznika sa preduzećima kojima su potrebni radnici, i u velikom procentu dolazi do zapošljavanja.
Zanatsko obrazovni centar "Adžija" pruža priliku poslodavcima da na lakši način odgovore svojim zakonskim obavezama zapošljavanja kvalifikovane radne snage i nudi mogućnost prekvalifikacije i dokvalifikacije onih radnika koji nemaju odgovarajuću kvalifikaciju, i mogućnost provere znanja za zaposlene koji duže od jedne godine obavljaju posao u određenoj struci. Polaznici naklonjeni samostalnom radu i preduzetnišvu mogu otvoriti sopstvene servise i radnje i obavljati svoju delatnost bez ikakvih zakonskih smetnji.