O NAMA

Centar "Adžija"

Centar ADŽIJA je nastao rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 7258/2013 dana 01. 02. 2013. godine. Centar je iznikao iz Regionalnog centra NU „Božidar Adžija“ u Novom Sadu sa ciljem opstanka i nastavka duge tradicije rada i obrazovanja.

Centar ADŽIJA je razvio programske sadržaje koji su organizovani u šest celina:

  1. Centar za permanentno obrazovanje - organizuje kurseve iz oblasti informatike, ekonomsko-finansijskog obrazovanja, poslovno-administrativnih programa, škole medija, carinika-špeditera, pripremne nastave i sl.
  2. Centar za strane jezike - organizuje kurseve stranih jezika (engleski, nemački, francuski, italijanski, grčki, ruski...) različitih nivoa (početni, srednji 1, srednji 2, viši, konverzacijski i specijalistički) koji su prilagođeni starosnoj dobi polaznika.
  3. Centar za osposobljavanje i stručno usavršavanje - organizuje kurseve za zanate različitih struka (mašinska, građevinska, elektro, prehrambena, ugostiteljska...).
  4. Centar za negu lepote - organizuje kurseve za zanate nege lepote (frizer, kozmetičar, maser, manikir sa nadogradnjom noktiju, pedikir...)
  5. Centar za kulturu i umetnost - organizuje tečajeve muzike, baleta, plesa, glume, likovne i primenjene umetnosti, krojenja i šivenja, izdavačke delatnosti...
  6. Univerzitet za treće doba - organizuje obrazovne i umetničke programe za penzionere.

Delatnost Zanatsko obrazovnog centra „ADŽIJA“ doo Novi Sad je ustanova obrazovanja odraslih i ostalog obrazovanja, u sistemu neformalnog obrazovanja, a van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja. U Centru ADŽIJA se organizuje i realizuje permanentno obrazovanje i stručno usavršavanje, učenje stranih jezika po svim nivoima za decu i odrasle i srpskog jezika za strane državljane, sticanje posebnih znanja i veština i osposobljavanje za rad na radnom mestu, sticanje zanatskih veština za obavljanje određenih usluga, usavršavanje u procesu rada i u struci i inoviranje znanja, opšte kulturno i estetsko obrazovanje i razvijanje određenih umetničkih, likovnih, muzičkih i baletskih sklonosti, koje nije definisano po stepenima obrazovanja, a realizuje se po programima seminara, kurseva stručnog usavršavanja, osposobljavanja, sticanja posebnih znanja i zanatskih veština i inoviranja znanja i po programima priprema za sticanje određene stručne spreme i priprema za polaganje prijemnih ispita za upis u srednje škole i na fakultete i priprema za polaganje stručnih ispita u pojedinim delatnostima, u skladu sa zakonskim propisima.