OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U RUMI!!!

Ruma

OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U RUMI!!!

 Predstavnici Zanatsko obrazovnog centra „Adžija“ su posetili Srednju stručnu školu „Branko Radičević“, našeg partnera na obuci krojača i šivača odeće u Rumi. Obuka je započela 15.10.2018. godine i odvija se uspešno i po planu. Zahvaljujemo našim partnerima! Nakon završene obuke u školi polaznici će biti upućeni na dodatnu praksu u preduzeće HK „Andrijašević“ d.o.o Ruma.

Zanatsko obrazovni centar „ADŽIJA“ i SSŠ „Branko Radičević“ će nastaviti zajedničku saradnju u obukama i proverama znanja za polaznike iz Rume i okoline za zanimanja: krojač-šivač, obućar, kuvar, konobar, frizer, poslastičar, knjigovođa, strani jezici, računari...

Zainteresovani nas mogu kontaktirati i dobiti detaljnije informacije.