Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Centar Adžija je nastao rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 7258/2013 dana 01. 02. 2013. godine. Delatnost centra je klasifikovana kao „ostalo obrazovanje“. Centar je iznikao iz Regionalnog centra NU „Božidar Adžija“ u Novom Sadu sa cilјem opstanka i nastavka duge tradicije rada i obrazovanja. Centar Adžija posluje na tržištu Novog Sada i okoline, ali svojim aktivnostima pokriva teritoriju cele Srbije i Republike Srpske. Zadatak poslovanja Centra Adžija je: • zadovolјenje potreba lјudi za prekvalifikacijom i sticanjem dodatnih preferenci u Srbiji, • olakšavanje prilagođavanja otežanim uslovima na tržištu rada u smanjenoj ponudi radnih mesta u Srbiji, • olakšavanje prilagođavanja tržištu rada u inostranstvu • sticanje kvalifikacija za lјude koji žive i rade u inostranstvu • sticanje uslova za učešće preduzeća na tenderima (javnim nabavkama) kroz sertifikaciju svojih zaposlenih • sticanje uslova za učešće preduzeća u poslovima u inostranstvu kroz sertifikaciju svojih zaposlenih Centar Adžija svojim radom, procedurama i mrežom saradnika i poslovnih kontakata predstavlјa preduzeće koje razume poslovno okruženje u kojem deluje i pruža usluge koje pomažu korisnicima da opstanu na tržištu rada, pobede siromaštvo, pobolјšaju životni standard svoje porodice. Centar Adžija učestvuje u projektima EU, mnogih humanitarnih organizacija, u projektima Centra za socijalni rad... Centar Adžija takođe i u mnogim humanitarnim aktivnostima i daje doprinos jačanju društvene zajednice. Centar Adžija primenjuje zahteve međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.

NAŠA MISIJA

Svoju misiju Centar Adžija ostvaruje stručnim radom i inoviranjem usluga, metoda i postupaka rada i resursa, sa cilјem dostizanja najvišeg nivoa konkurentske sposobnosti na tržištu. Misija se ostvaruje zadovolјenjem potreba korisnika usluga, zaposlenih i društva, istraživanjima, projektovanjem i izvođenjem radova najvišeg kvaliteta. Misija je osnova za usmeravanje ukupnog napora svih zaposlenih u ostvarivanju efekata potrebnih za uspešan rad, razvoj i opstanak Centra Adžija na tržištu, kao ustanove sa izgrađenim sopstvenim identitetom i prepoznatlјivim imidžom. Misija Centra „Adžija“ je: probuditi svest lјudi o potrebi kontinualnog obrazovanja i kulturnog uzdizanja.
NAJNOVIJE VESTI
 • Učešće u humanitarnoj modnoj reviji „Snažne i lepe“

 • Dani Socijalne zaštite

 • Podrška integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu

  • Selektuj
  • Naziv kursa
  • Početak kursa
  • Predavač

  Počni kurs na vreme

  Ubrzanim tempom kojim živimo dešava se da nam iskrsne posao za koji nemamo potrebno znanje i kvalifikacije. Kada dođe do toga kurs koji traje tri meseca čini se kao čitava večnost. U nekim slučajevima tri meseca je malo da bi se steklo potrebno znanje i veštine. Uzmi stvari u svoje ruke. Ne čekaj zadnji trenutak. Upiši se na vreme.

  RADNO VREME UPISNOG MESTA U NOVOM SADU

  • PONEDELJAK
   8:00 - 16:00
  • UTORAK
   8:00 - 16:00
  • SREDA
   8:00 - 16:00
  • ČETVRTAK
   8:00 - 16:00
  • PETAK
   8:00 - 16:00
  Kada počinje upis na kurs?

  Upis na kurseve se vrši tokom cele godine. Na većini kurseva polaznici čim se upišu kreću sa nastavom. Za pojedine kurseve je potrebno sačekati formiranje grupe. U tom slučaju čeka se dve do tri nedelje da se još neko upiše. Ukoliko se niko ne upiše polazniku se omogućava da ide individualno na nastavu.

  KURSEVI
  Kako da se prijavim?

  Možete da se prijavite putem sajta slanjem popunjene prijave na mejl ili ličnim dolaskom u kancelariju. Za upis je potrebna fotokopija lične karte i diplome poslednje završene škole. Pri upisu se plaća prva rata i skripte. Plaćanje se vrši preko uplatnice u banci, pošti, menjačnici, onlajn...

  PRIJAVA