ПРОЈЕКТИ

projekat

ОБУКА ЗА ЕXCEL ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ „TEKLAS AUTOMOTIVE“ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ - 2017.

Занатско образовни центар „Аџија“ је у току 2017. године у предузећу „Teklas Automotive“ из Владичиног Хана обучио 34 запослена радника овог предузећа за рад у ЕXCELU.

"НАУЧИ, ПОЛОЖИ, ПОМОЗИ"

Занатско образовни центар у сарадњи са општином Тител је успешно завршила пројекат "НАУЧИ, ПОЛОЖИ, ПОМОЗИ".

Пројекат обуке неговатеља старих, болесних и особа са посебним потребама у организацији Општине Тител је започет 8.9.2017. и завршио се 8.11.2017. године. Током овог пројекта успешно је обучено 10 неговатеља.

Партнери на пројекту су били:

- Општина Тител,
- Удружење за церебралну и дечју парализу "Пријатељи Титела" из Титела,
- Удружење грађана "Све што могу да урадим" из Шајкаша и
- Удружење дијабетичара из Титела.

„Побољшање запошљивости Ромкиња у општини Прокупље“

Занатско образовни центар „Аџија“ у сарадњи са НВО „Инклузија данас“ је успешно завршила пројекат „Побољшање запошљивости Ромкиња у општини Прокупље“ у периоду од јануара до априла 2017. године. Обуку за неговатеље старих, болесних и особа са посебним потребама је завршило 10 полазница .

„Оснаживање жена у руралним срединама“

Занатско образовни центар „Аџија“ у сарадњи са Колпинг друштвом Србије је у склопу пројекта „Оснаживање жена у руралним срединама“ организовло обуку за мушко женског фризера. Током октобра и новембра 2016. године ову обуку је успешно завршило 19 жена са територије Сајан и Падеј.

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Занатско образовни центар „Аџија“ у сарадњи са Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.v. је у току 2016 спровела пројекат за обуку незапослених лица на територији Пирота и Ниша. Обуку је успешно завршило 107 полазника: основна информатичка обука 11 полазника, виљушкариста 13 полазника, руковалац багером 1 полазник, вођење пословних књига 10 полазника, технички преглед возила 8 полазника, вулканизер 5 полазника, израда производа од полиетилена – прерада гранулата 4 полазника, столар 1 полазник, столар – израда намештаја 1 полазник, фризер надоградња косе 1 полазник, фризер 4 полазника, кувар 11 полазника, керамичар 5 полазника, геронтодомаћица 10 особа, неговатељ старих болесних и особа са посебним потребама 16 особа, бравар 1 полазник, завиравач 2 полазника, заваривач аргоном 1 полазник, вариоц 1 полазник, медитеранска кухиња 1 полазник.

OSCE mission to Serbia

Занатско образовни центар „Аџија“ у сарадњи са Центром за интеграцију Рома је успешно спровела пројекат „Ја сам Ромкиња и могу да нађем посао“ који се реализовао у оквиру програма „Техничка подршка Канцеларији за људска и мањинска права за реализацију Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији“ који је имплементирала Мисија ОЕБС-а уз финансијску подршку Шведске агенције за међународну развојну сарадњу – СИДА.

Пројектне активности су у периоду од августа до новембра 2014. године реализоване у општини Нова Црња. Обуку је завршило 19 полазница: 11 полазница за мушко женског фризера и 8 за неговатељице.