OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U VRANJU!!!

Vranju

OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U VRANJU!!!

 Predstavnici Zanatsko obrazovnog centra „Adžija“ su posetili preduzeće "Yumco" a.d., našeg partnera na obuci krojača i šivača odeće u Vranju. Obuka je započela 15.10.2018. godine i odvija se uspešno i po planu. Zahvaljujemo našim partnerima!

Zanatsko obrazovni centar „ADŽIJA“ i "Yumco" a.d. će nastaviti zajedničku saradnju u obukama i proverama znanja za polaznike iz Vranja i okoline.

Zainteresovani nas mogu kontaktirati i dobiti detaljnije informacije.