OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U RAŠKOJ!!!

Raškoj

OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U RAŠKOJ!!!

Predstavnici Zanatsko obrazovnog centra „Adžija“ su posetili preduzeće SZKR "Perfetto jeans", našeg partnera na obuci krojača i šivača odeće u Raškoj. Obuka je započela 15.10.2018. godine i odvija se uspešno i po planu. Zahvaljujemo našim partnerima!

Zanatsko obrazovni centar „ADŽIJA“ i "Perfetto jeans" će nastaviti zajedničku saradnju u obukama i proverama znanja za polaznike iz Raške i okoline.

Zainteresovani nas mogu kontaktirati i dobiti detaljnije informacije.