Međunarodna konferencija „Dani socijalne zaštite“

Međunarodna konferencija „Dani socijalne zaštite“

Međunarodna konferencija „Dani socijalne zaštite“

Ove nedelje smo tri dana prisustvovali na Međunarodnoj konferenciji koju je organizovao Centar za socijalni rad pod nazivom „DANI SOCIJALNE ZAŠTITE“ Tema konferencije je NASILJE-UZROCI, MERE I INTERVENCIJE.
Konferenciji su prisustvovali ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i gradonačelnik Grada Novog Sada Milan Đurić.
Pored predavača iz zemlјe i regiona, konferenciji su prisustvovali i predstavnici pravosuđa, policijske uprave, predškolskih i školskih ustanova, udruženja građana, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite.
Obrađene su teme nasilјa iz više uglova. Prezentovana su iskustva različitih institucija, obuhvaćene sve grupe korisnika koje su potencijalno žrtve nasilјa.

Ostali blogovi