Kurs zavarivač

Kurs zavarivač
Starts from: June 30, 2024
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 MESECA
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT ZAVARIVAČ
OPIS KURSA

Kurs zavarivač je namenjen svima koji žele da se bave ovim poslom.

Zavarivač (varilac) radi u metaloprerađivačkoj, auto i avio industriji, građevinarstvu, brodogradnji kao i u procesnoj industriji.

Zavarivač spaja delove metalnih materijala u jednu kompaktnu celinu. Učestvuje u izradi visokoopterećenih konstrukcija kao i izradi predmeta za široku potrošnju.

Posao obavlja prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji kojom su određeni načini zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva.

Kod nas se najčešće koristi elektro zavarivanje, MIG/MAG, TIG…

Mnogo različitih faktora utiče na čvrstoću zavara i materijala oko njega, uključujući odabir procesa zavarivanja, količinu i koncentraciju ulazne topline, zavarljivost osnovnog materijala, dodatni materijal elektrode, vrsta obloge, geometrija zavarenog spoja i konačno o međudelovanju svih tih faktora. Da bi ispitali kvalitet zavara, postoje kontrola bez razaranja (KBR) i kontrola s razaranjem (KSR). Greške kod zavarivanja mogu biti pukotine, deformacije, plinski uključci (poroznost), nedostatak provara, nemetalni uključci, zarezi, površinski i podpovršinski lamelarni prekidi. Postoje standardi koji vode zavarivače da izbegavaju tu vrstu grešaka, kao ISO 5187 i DIN EN 25 817.

Upis na kurs zavarivač se vrši tokom cele godine.

Kurs zavarivač traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo, zaštitne cipele, zaštitnu masku i rukavice. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova mašinstva
 •   Tehnologije zanimanja za zavarivača
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena nastave u Beogradu je 40.000,00 rsd i u nju je uključena praksa, literatura, ispit, sertifikat
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Upoznavanje sa vrstama crteža, podelom mašinskih elemenata, osobinama metala i goriva
 •   Zna vrste zavarivanja, oblike vara, boce sa kiseonikom i acetilenom
 •  Upoznavanje sa regulacionim ventilima
 •  Upoznavanje sa gorionicima i dodatnim materijalom
 •  Zna elektrolučno zavarivanje
 •  Zna vrste elektroda
 •  Poznavanje specijalnih postupaka zavarivanja
 •  Zna da rukuje alatima, priborima, uređajima, mašinama, instalacijama i postrojenjima
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao zavarivač (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za zavarivača je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove zavarivača minimum tri meseca.
  No team found.