Kurs optičar

Kurs optičar
Starts from: May 15, 2024
33.000 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT OPTIČAR
OPIS KURSA

Kurs optičar je namenjen svima koji žele da nauče da se bave ovim zanimanjem.

Počeci optike jesu sočiva koje su izradili stari Egipćani i Mesopotamci. Najranije poznata sočiva, napravljene od poliranog kristala, često kvarca, datiraju iz 700. p. n. e. i poznate su kao asirska sočiva, kakva je i Nimrudova. Rimljani i Grci ispunjavali su staklene kugle vodom da bi napravili sočiva. Ovaj praktični razvoj pratio je i razvoj teorija o svetlosti i vidu od strane starih grčkih i indijskih filozofa, kao i razvoj geometrijske optike u grčko-rimskom svetu. Sama reč optika potiči od starogrčke reči ὀπτική (optikē), što znači „pojava, izgled“.

Upis na kurs optičar se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs optičar traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo, zaštitne cipele. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova mašinstva
 •   Tehnologije zanimanja za optičara
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  33.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Zna kako da prikupi potrebne informacije od klijenta
 •   Zna alate, mašine i uređaje u naočarnoj optici i njihovo održavanje
 •  Zna vrste sočiva i njihovu primenu
 •  Zna vrste spektra i svetla
 •  Zna vrste naočara i njihovu korekciju
 •  Zna korekciju vida na blizinu i dalјinu
 •  Zna da odredi dioptriju
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao optičar (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za optičara je
 •   20.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove optičara minimum tri meseca.