Kurs mašinbravar

Kurs mašinbravar
Starts from: May 15, 2024
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT MAŠINBRAVAR
OPIS KURSA

Kurs mašinbravar je namenjen svima koji žele da nauče da se bave ovim zanimanjem.

Mašinbravar izrađuje i popravlja rezni i stezni alat, ograde… Obrađuje limove, profile i cevi, izrađuje metalni nameštaj. Vrši montažne radove na građevinskim objektima. Upoznaje se s tehničkom dokumentacijom i na osnovu nje vrši izbor alata i materijala, obrađuje metalne predmete rezanjem, bušenjem, varenjem…

Pri radu koristi pneumatski čekić, bušilicu, aparate za zavarivanje, ručni i merni alat, pribor za održavanje. Radi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, često na visini. Obavlja održavanje i popravku alatnih mašina, opreme, uređaja i instalacija.

Upis na kurs mašinbravar se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs mašinbravar traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo, zaštitne cipele. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova mašinstva
 •   Tehnologije zanimanja za mašinbravara
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Poznaje radioničke crteže
 •   Zna podelu mašinskih elemenata, osobinu metala, goriva
 •  Zna vrste materijala i njihovu namenu
 •  Zna operacije rada
 •  Zna alate za sečenje, montažu
 •  Zna operacije spajanja metala
 •  Zna operacije rezanja
 •  Zna komande na mašinama
 •  Zna koroziju i zaštitu od korozije
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao mašinbravar (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za bravara je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove mašinbravara minimum tri meseca.