ШОСО “Иво Лола Рибар” и „Manjatex“

ШОСО "Иво Лола Рибар" и „Manjatex“

ШОСО "Иво Лола Рибар" и „Manjatex“ Краљево

У ШОСО „Иво Лола Рибар“ из Краљева почела је 08.10.2019. године обука за кројаче – шиваче одеће. Обуку реализује Занатско образовни центар „Аџија“ по пројекту Националне службе за запошљавање. Овим путем треба да се обучи 10 кројача – шивача одеће који се налазе у евиденцији незапослених у НСЗ. Обука ће трајати 260 часова. Полазници ће имати још 20 дана додатне праксе у предузећу „Manjatex“.

ШОСО „Иво Лола Рибар“ и „Manjatex“ су нам је већ другу годину за редом  партнери на обуци за кројаче – шиваче у Краљеву.

ШОСО „Иво Лола Рибар“  данас броји 90 ученика, знатно мањи број него ранијих година. Променом закона о Основном образовању и васпитању велики број деце упућује се на школовање у редовним школама. Средње школовање спроводи се у областима машинства и текстилства. У првој области ученик се оспособљава за браварски занат и обраду метала, у другој за посао конфекцијског шивача. Рад са њима изводе професори и мајстори који су дефектолошки оспособљени.
Стручним оспособљавањем школа настоји да своје ученике упути у друштвене токове и да их оспособи за самосталан живот . Из тог разлога, ученици су током школовања активно ангажовани на практичној настави

„Manjatex“ је самостална приватна радња основана 2005. године. Њихова делатност састоји се у производњи текстилних производа и трговини истим на велико и мало. Производи који чине производни програм су: јоргани, прекривачи, постељине, јастуци, столњаци и слично.

ШОСО "Иво Лола Рибар" и „Manjatex“