ДЕПИЛАЦИЈА

Депилација

Трајање обуке:
- 1 месец тј. 32 школска часа (теорија + пракса)

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Дерматологија

Цена:
-  13.000,00 дин. (може да се плати у 2 месечне рате) + испит 1.500,00 дин.

Организација наставе:
- теорија и пракса се одржавају заједно једном недељно 3 сата у просторијама Центра.

Провера знања:
- 8.800,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у депилирању хладним и врућим воском целог тела од најмање месец дана, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове депилације у трајању од месец дана  - само за полазнике који излазе на проверу знања

Полазници су обавезни да са собом доводе модела на којем ће вежбати.