ACCESS

ACCESS

ПОЧЕТНИ НИВО

Обука: 65 часа
Цена: по часу 1.200,00 дин.
Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.

СРЕДЊИ НИВО

Обука: 65 часа
Цена: по часу 1.200,00 дин.
Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.