ACCESS

ACCESS

ПОЧЕТНИ НИВО

Трајање обуке:
- 65 школских часова

Цена индивидуалне наставе:
- 1.200,00 дин. по школском часу

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе

СРЕДЊИ НИВО

Трајање обуке:
- 65 школских часова

Цена индивидуалне наставе:
- 1.200,00 дин. по школском часу

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе