„Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“

Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва

ПОЧЕЛА ЈЕ НАСТАВА 63 ПОЛАЗНИКА
РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У ВРШЦУ ПО ПРОЈЕКТУ

„ИНТЕГРИСАНА ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ РОМСКОГ СТАНОВНИШТВА“

Програм „Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“

У сарадњи са Градом Вршцем Занатско образовни центар „Аџија“ је 08.06.2020. отпочео обуке полазника по пројекту „Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“. Овај пројекат је део програма „Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“. У Вршцу је предвиђено да се до краја августа 2020. обучи 63 полазника ромске националности.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније. Подржан је од Града Вршца, Сталне конференције Градова и општина Србије – Савез градова и општина Србије, Друштва Рома, и Асоцијације грађана Импулс.

Током обуке, полазници ће стећи потребне вештине које ће им помоћи да пронађу посао или боље плаћени посао. Прво ће се одржати теоријска обука. Након чега полазници ће тестирати своја нова знања и вештине током професионалне праксе која ће се одржавати код одабраних послодаваца. То ће, поред практичног радног искуства које ће стећи, додатно повећати самопоуздање које ће бити од великог значаја у процесу проналажења нових послова или самозапошљавања.

Полазници ће бити обучени за следећа занимања: мушко – женски фризер, маникир са надоградњом ноктију, геронтодомаћица, неговатељ старих, болесних и особа са посебним потребама, хранитељ, кувар, пекар, месар, заваривач, аутолимар, бравар, повртар, руковаоц тракторским косилицама и моторним тримерима, молер, зидар, керамичар.