„Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“

Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва

ПОЧЕЛА ЈЕ НАСТАВА 63 ПОЛАЗНИКА
РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У ВРШЦУ ПО ПРОЈЕКТУ

„ИНТЕГРИСАНА ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ РОМСКОГ СТАНОВНИШТВА“

Програм „Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“

У сарадњи са Градом Вршцем Занатско образовни центар „Аџија“ је 08.06.2020. отпочео обуке полазника по пројекту „Интегрисана подршка запошљавању ромског становништва“. Овај пројекат је део програма „Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“. У Вршцу је предвиђено да се до краја августа 2020. обучи 63 полазника ромске националности.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније и подржан од Града Вршца, Сталне конференције Градова и општина Србије – Савез градова и општина Србије, Друштва Рома, и Асоцијације грађана Импулс.

Током обуке, полазници ће стећи потребне вештине које ће им помоћи да пронађу посао или боље плаћени посао. Након теоријске обуке, полазници ће тестирати своја нова знања и вештине током професионалне праксе која ће се одржавати код одабраних послодаваца. То ће, поред практичног радног искуства које ће стећи, додатно повећати самопоуздање које ће бити од великог значаја у процесу проналажења нових послова или самозапошљавања.

Полазници ће бити обучени за следећа занимања: мушко – женски фризер, маникир са надоградњом ноктију, геронтодомаћица, неговатељ старих, болесних и особа са посебним потребама, хранитељ, кувар, пекар, месар, заваривач, аутолимар, бравар, повртар, руковаоц тракторским косилицама и моторним тримерима, молер, зидар, керамичар.