Пројекат обуке незапослених лица

пројекат

Пројекат обуке незапослених лица која се налазе на списку Националне службе запошљавања

Занатско образовни центар „Аџија“ у сарадњи са Мокрогорском школом менаџмента и Националном службом за запошљавaње је 02.09.2019. започела пројекат обуке по Јавној набавци број 71/19, услуге извођење обуке незапослених лица, за потребе тржишта рада.

Циљ овог пројекта је да се обуче лица која се налазе на евиденцији Националне службеза запошљавање. Потребно је да се оспособе за рад у области кројења и шивења одеће, индустријској изради обуће и геронтодомаћице. Наш центар у склопу овог пројекта обучава 190 кројача - шивача одеће, 10 индустријских израђивача обуће и 49 геронтодомаћица.

Кројачи – шивачи одеће ће бити обучени на следећим локацијама: Београд, Панчево, Црвенка, Бечеј, Лозница, Крагујевац, Бајина Башта, Рашка, Краљево, Нови Пазар, Крушевац, Александровац, Велика Плана, Књажевац, Бабушница, Лесковац и Врање.

пројекат кројач - шивач одеће
Обука за индустријске израђиваче обуће биће одржана у Врању.

пројекат индустријски израђивач обуће
Геронтодомаћице ће бити обучене на следећим локацијама: Зрењанин, Вршац, Апатин, Оџаци, Нови Сад и Рума.

пројекат геронтодомаћице

По завршетку овог пројекта најбољи полазници имаће могућност да се запосле у фабрикама где иду на праксу. Такође ће моћи или покрену сопствени бизнис.