Пројекат обуке незапослених лица

пројекат

Пројекат обуке незапослених лица која се налазе на списку Националне службе запошљавања

Занатско образовни центар „Аџија“ у сарадњи са Мокрогорском школом менаџмента и Националном службом за запошљавaње је 02.09.2019. започела пројекат обуке по Јавној набавци број 71/19, услуге извођење обуке незапослених лица, за потребе тржишта рада.

Циљ овог пројекта је да се обуче лица која се налазе на евиденцији Националне службеза запошљавање и оспособе за рад у области кројења и шивења одеће, индустријској изради обуће и геронтодомаћице. Наш центар у склопу овог пројекта обучава 190 кројача - шивача одеће, 10 индустријских израђивача обуће и 49 геронтодомаћица.

Кројачи – шивачи одеће ће бити обучени на следећим локацијама: Београд, Панчево, Црвенка, Бечеј, Лозница, Крагујевац, Бајина Башта, Рашка, Краљево, Нови Пазар, Крушевац, Александровац, Велика Плана, Књажевац, Бабушница, Лесковац и Врање.

пројекат кројач - шивач одеће
Обука за индустријске израђиваче обуће биће одржана у Врању.

пројекат индустријски израђивач обуће
Геронтодомаћице ће бити обучене на следећим локацијама: Зрењанин, Вршац, Апатин, Оџаци, Нови Сад и Рума.

пројекат геронтодомаћице

По завршетку овог пројекта најбољи полазници имаће могућност да се запосле у фабрикама где иду на праксу или да покрену сопствени бизнис.