Gerontološki centar „Novi Sad“

projekat gerontodomaćice

Gerontološki centar „Novi Sad“

Gerontološki centar „Novi Sad“

U Gerontološkom centru „Novi Sad“ je počela 09.09.2019. godine teorijska i praktična obuka za gerontodomaćice. Obuku realizuje Zanatsko obrazovni centar „Adžija“ po projektu Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovim putem treba da se obuči 10 gerontodomaćica koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih u NSZ. Obuka će trajati 160 časova, a polaznici će imati još 20 dana dodatne prakse.

Gerontološki centar „Novi Sad“ i ZOC „Adžija“ već dugo godina uspešno i na zadovoljstvo obe strane sarađuju na obukama za gerontodomaćice i negovatelje starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama.

Gerontološki centar  „Novi Sad“ je ustanova socijalne zaštite koja razvija i realizuje različite oblike socijalne zaštite odraslih i starijih lica.  Ustanova je osnovana 1964. godine Rešenjem Skupštine Opštine Novi Sad.

U sklopu Gerontološkog centra „Novi Sad“ funkcionišu tri doma za penzionere u vidu tri radne jedinice: Dom Liman, Dom Novo naselje i Dom Futog. Ukupan smeštajni kapacitet u domovima Gerontološkog centra „Novi Sad“ je 868 mesta. Objekti ispunjavaju zahteve standarda i normativa prostora, opreme i kadrova. Usluge smeštaja nude se korisnicima u skladu sa njihovim mogućnostima za nezavisno funkcionisanje i samostalan život, ali i u skladu sa njihovim psihofizičkim sposobnostima i zdravstvenim stanjem. U domovima su obezbeđene usluge ishrane, zdravstvene zaštite, medicinske nege, održavanja higijene, socijalnog rada, psihološke pomoći i podrške, radno – okupacionih, kulturnih, sportsko – rekreativnih aktivnosti. Usluge i aktivnosti koje se realizuju u Gerontološkom centru „Novi Sad“ imaju za cilj da se korisnici osećaju sigurno i da se očuva njihova individualnost i osobenost kao i lično zadovoljstvo životom u starosti.         

Gerontološki centar  „Novi Sad“