Геронтолошки центар „Нови Сад“

пројекат геронтодомаћице

Геронтолошки центар „Нови Сад“

Геронтолошки центар „Нови Сад“

У Геронтолошком центру „Нови Сад“ је почела 09.09.2019. године теоријска и практична обука за геронтодомаћице. Обуку реализује Занатско образовни центар „Аџија“ по пројекту Националне службе за запошљавање. Овим путем треба да се обучи 10 геронтодомаћица којe се налазе у евиденцији незапослених у НСЗ. Обука ће трајати 160 часова, а полазници ће имати још 20 дана додатне праксе.

Геронтолошки центар „Нови Сад“ и ЗОЦ „Аџија“ већ дуго година успешно и на задовољство обе стране сарађују на обукама за геронтодомаћице и неговатеље старих, болесних и особа са посебним потребама.

Геронтолошки центар  „Нови Сад“ је установа социјалне заштите која развија и реализује различите облике социјалне заштите одраслих и старијих лица.  Установа је основана 1964. године Решењем Скупштине Општине Нови Сад.

У склопу Геронтолошког центра „Нови Сад“ функционишу три дома за пензионере у виду три радне јединице: Дом Лиман, Дом Ново насеље и Дом Футог. Укупан смештајни капацитет у домовима Геронтолошког центра „Нови Сад“ је 868 места. Објекти испуњавају захтеве стандарда и норматива простора, опреме и кадрова. Услуге смештаја нуде се корисницима у складу са њиховим могућностима за независно функционисање и самосталан живот, али и у складу са њиховим психофизичким способностима и здравственим стањем. У домовима су обезбеђене услуге исхране, здравствене заштите, медицинске неге, одржавања хигијене, социјалног рада, психолошке помоћи и подршке, радно – окупационих, културних, спортско – рекреативних активности. Услуге и активности које се реализују у Геронтолошком центру „Нови Сад“ имају за циљ да се корисници осећају сигурно и да се очува њихова индивидуалност и особеност као и лично задовољство животом у старости.         

Геронтолошки центар  „Нови Сад“