O Zanatsko obrazovnom centru „Adžija“

Logo ZOC Adžija i logotip Nord sertifikata

O nama

Zanatsko obrazovni centar „Adžija“ Novi Sad je nastao rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 7258/2013 dana 01. 02. 2013. godine. Centar je iznikao iz Regionalnog centra NU „Božidar Adžija“ u Novom Sadu sa ciljem opstanka i nastavka duge tradicije rada i obrazovanja.

Delatnost Zanatsko obrazovnog centra „Adžija“ doo Novi Sad je obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, u sistemu neformalnog obrazovanja, a van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja.

Naše prednosti:

  1. NAŠE DIPLOME SU PRIZNATE U SRBIJI I U INOSTRANSTVU.
  2. Centar ADžIJA je jedina kuća koja se bavi ovom delatnošću u Srbiji koja je sertifikovana DIN EN ISO 9001:2015 od strane najjače svetske sertifikacione kuće TÜV NORD iz Esena, Nemačka.
  3. Poslovni prostor od 160 m2 u centru Novog Sada, Bulevar Mihajla Pupina 6 sprat 5, poslovna zgrada, dve kancelarije, kabinet za frizere, kabinet za kozmetičare i masere, računarski kabinet, dve učionice, parking, dobre autobuske veze
  4. Teorijska obuka u centru i praktična obuka u renomiranim preduzećima u Novom Sadu i okolini, kontakt sa potencijalnim poslodavcima i stvaranje prilike za posao
  5. Kvalifikovani, vrlo iskusni predavači u nastavi
  6. Fleksibilnog, ljubaznost, odgovornost
  7. Mogućnost organizovanja nastave za grupe i u Vašem mestu
  8. Besplatno, dostupno savetovanje
  9. Pisanje, planiranje, organizovanje, koordinacija, realizacija i kontrola realizacije projekata

Ostali blogovi