О Занатско образовном центру „Аџија“

аџија

О нама

Центар АЏИЈА Нови Сад је настао решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 7258/2013 дана 01. 02. 2013. године. Центар је изникао из Регионалног центра НУ „Божидар Аџија“ у Новом Саду са циљем опстанка и наставка дуге традиције рада и образовања.

Делатност Занатско образовног центра „АЏИЈА“ доо Нови Сад је образовање одраслих и остало образовање, у систему неформалног образовања, а ван система редовног школског и универзитетског образовања

Наше предности:

  1. НАШЕ ДИПЛОМЕ СУ ПРИЗНАТЕ У СРБИЈИ И У ИНОСТРАНСТВУ.
  2. Центар АЏИЈА је једина кућа која се бави овом делатношћу у Србији која је сертификована DIN EN ISO 9001:2015 од стране најјаче светске сертификационе куће TÜV NORD из Есена,  Немачка.
  3. Пословни простор од 160 м2 у центру Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 6 спрат 5, пословна зграда, две канцеларије, кабинет за фризере, кабинет за козметичаре и масере, рачунарски кабинет, две учионице, паркинг, добре аутобуске везе
  4. Теоријска обука у центру и практична обука у реномираним предузећима у Новом Саду и околини, контакт са потенцијалним послодавцима и стварање прилике за посао
  5. Квалификовани, врло искусни предавачи у настави
  6. Флексибилног, љубазност, одговорност
  7. Могућност организовања наставе за групе и у Вашем месту
  8. Бесплатно, доступно саветовање
  9. Писање, планирање, организовање, координација, реализација и контрола реализације пројеката