Народна банка Србије и Аџија

Народна банка Србије

Народна банка Србије у сарадњи са Занатско образовним центром “Аџија”

Поштовани,

У настајању да грађане и младе додатно информише о финансијским производима као и о начину заштите права у сфери финансијских услуга, Народна банка Србије у сарадњи са Занатско образовним центром “Аџија” организује едукативне трибине.

Позивамо Вас да присуствујете наведеним предавањима, која ће се одржати дана 27.03.2017. и 28.03.2017. године са почетком у 18:00 часова у просторијама Занатско образовног центра “Аџија” улица Војвођанских бригада број 15.

ПРОГРАМ ТРИБИНЕ
18:00 – 18:05 Уводно обраћање саветника из Центра за заштиту корисника финансијских услуга Народне банке Србије

18:05 – 18:30 О чему водити рачуна приликом задуживања ( Како да упоредите различите понуде банака и задужите се под повољнијим условима)

Надежда Тот, виши сарадник, Група за едукацију корисника финансијских услуга, Народна банка Србије, Филијала у Новом Саду

18:30 – 18:35 Како да заштитите своја права ( Како да напишете приговор банци)

Валерија Сандер, виши стручни сарадник, Група за едукацију корисника финансијских услуга, Народна банка Србије, Филијала у Новом Саду

Од 18:35 Време предвиђено за одговоре на питања посетилаца.

Народна банка Србије