Narodna Banka Srbije i ZOC „Adžija“

Narodna banka Srbije

Narodna banka Srbije u saradnji sa Zanatsko obrazovnim centrom „Adžija“

Poštovani,

U nastajanju da građane i mlade dodatno informiše o finansijskim proizvodima kao i o načinu zaštite prava u sferi finansijskih usluga, NBS u saradnji sa Zanatsko obrazovnim centrom „Adžija“ organizuje edukativne tribine.

Pozivamo Vas da prisustvujete navedenim predavanjima, koja će se održati dana 27.03.2017. i 28.03.2017. godine sa početkom u 18:00 časova u prostorijama Zanatsko obrazovnog centra „Adžija“ ulica Vojvođanskih brigada broj 15.

PROGRAM TRIBINE
18:00 – 18:05 Uvodno obraćanje savetnika iz Centra za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije

18:05 – 18:30 O čemu voditi računa prilikom zaduživanja ( Kako da uporedite različite ponude banaka i zadužite se pod povoljnijim uslovima)

Nadežda Tot, viši saradnik, Grupa za edukaciju korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije, Filijala u Novom Sadu

18:30 – 18:35 Kako da zaštitite svoja prava ( Kako da napišete prigovor banci)

Valerija Sander, viši stručni saradnik, Grupa za edukaciju korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije, Filijala u Novom Sadu

Od 18:35 Vreme predviđeno za odgovore na pitanja posetilaca.