МУШКО – ЖЕНСКИ ФРИЗЕР

Мушко - женски фризер

Трајање обуке:
- 4 месеца тј. 36 школских часова теорије + 128 школских часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Дерматологија

Цена обуке:
- 33.000,00 дин. може да се плати у 4 месечне рате + литература 1.000,00 дин. + испит 3.000,00 дин.

Организација наставе:
- теорија и пракса се одржавају заједно два пута недељно по 3 сата у просторијама Центра или пословног партнера

Провера знања:
- 25.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуствокао мушко - женски фризер од најмање 4 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове мушко - женског фризера најмање 4 месеца - само за провере знања

Полазници су обавезни да са собом доводе модела на којем ће вежбати.