Мушко женски фризер – курс

Мушко женски фризер - курс

У Центру "Аџија" у току је упис на курс МУШКО ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. Упис се врши током целе године. Пракса се одвија у фризерским салонима.

МУШКО - ЖЕНСКИ ФРИЗЕР

Обука: 4 месеца са 36 часова теорије + 128 часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Дерматологија

Цена: обука 33.000,00 дин. у 4 месечне рате + литература (1.000,00 дин.) + испит (3.000,00 дин.).

Организација наставе: теорија и пракса се одржавају заједно два пута недељно по 3 сата у просторијама Центра.

Провера знања: 25.000,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 4 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.

фризер

Они који желе могу уписати курс само за МУШКОГ ФРИЗЕРА или за  ЖЕНСКОГ ФРИЗЕРА

МУШКИ ФРИЗЕР

Обука: 3 месеца са 36 часова теорије + 96 часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Дерматологија

Цена: обука 28.900,00 дин. у 3 месечне рате + литература (1.000,00 дин.) + испит (2.500,00 дин.).

Организација наставе: теорија и пракса одржавају се заједно два пута недељно по 3 сата у просторијама Центра.

Провера знања: 20.900,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.

ЖЕНСКИ ФРИЗЕР

Обука: 3 месеца са 36 часова теорије + 96 часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Дерматологија

Цена: обука 28.900,00 дин. у 3 месечне рате + литература (1.000,00 дин.) + испит (2.500,00 дин.).

Организација наставе: теорија и пракса одржавају се заједно три пута недељно по 3 сата у просторијама Центра.

Провера знања: 20.900,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 3 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.