SREDO TEKSTIL Крагујевац

SREDO TEKSTIL Крагујевац

SREDO TEKSTIL Крагујевац

У предузећу „SREDO TEKSTIL“ из Крагујевца почела је 18.09.2019. године обука за кројаче – шиваче одеће. Обуку реализује Занатско образовни центар „Аџија“ по пројекту Националне службе за запошљавање. На овај начин треба да се обучи 15 кројача – шивача одеће који се налазе у евиденцији незапослених у НСЗ. Обука ће трајати 260 часова, а полазници ће имати још 20 дана додатне праксе.

„SREDO TEKSTIL“ је нововотворено предузеће које постоји од 28.02.2019. године. Бави се производњом ХТЗ опреме (радна одела, кецеље...). Тренутно има 56 запослених од чега је 30 особа са посебним потребама.