Slepo kucanje

raspored prstiju na tastaturi za slepo kucanje

Slepo kucanje

Šta je slepo kucanje?

Slepo kucanje – Jednomesečni kurs daktilografije traje mesec dana tj. 45 školskih časova. Za vreme trajanja obuke učite kako da kucate sa svih deset prstiju bez gledanja u tastaturu i ekran.Posle jednomesečnog kursa, u zavisnosti od vežbanja kod kuće možete da steknete početnu brzinu tj. od 90 do 120 neto otkucaja u minuti. Maksimalni dozvoljeni broj grešaka pri kucanju je 3.

Što više vežbate veća je i brzina!

slepo kucanje

Ključno je naučiti raspored tipki na tastaturi!

Kada vežbate slepo kucanje na času, a i kod kuće potrebno je da se pridržavate uputstava koje ste dobili od predavača. Za što bolji rezultat je potrebno da vežbate kod kuće minimum 2 sata dnevno.

Danas se gotovo u svim zemljama sveta uči desetoprstni sistem slepog kucanja, jer se tako povećava radni učinak, obezbedjuje veća sigurnost i preciznost u radu, a istovremeno se smanjuje zamor daktilografa, odnosno lica koje kuca.

Sistem slepog kucanja je, u stvari, kucanje na pisaćoj mašini ili kompjuteru bez gledanja u tastaturu. To se postiže, pre svega, samodisciplinom. Desetoprstni sistem slepog kucanja podrazumeva kucanje sa deset prstiju, tj. četiri prsta svake ruke služe za kucanje slova, brojeva i pojedinih znakova, a palac za razmaknicu.

Viši nivo – Daktilograf operater

Što je duži kurs to stičete veći broj otkucaja. Kurs doktilograf – operater traje 4 meseca. Pored slepog kucanja na ovoj obuci učite osnovnu upotrebu windowsa, worda i interneta. Takođe u sklopu kursa Vas podsećamo na osnove pravopisa srpskog jezika.
Posle kursa daktilograf operater možete da steknete brzinu od 120 do 150 neto otkucaja u minuti. Maksimalni dozvoljeni broj grešaka pri kucanju je 3.

Navedeni broj otkucaja se stiče uz minimalno vežbanje. Polaznici koji više vežbaju i koji imaju više talenta za kucanje, na kraju kursa imaju i veću brzinu.

Klasa

Za profesionalnog daktilografa je potrebno da se poseduje određena klasa tj. da se ima određen broj otkucaja.
Postoje 4 vrste klase:
1. 3 klasa – broj neto otkucaja u 1 minuti od 164 do 250 – dozvoljeni broj grešaka 7
2. 2 klasa – broj neto otkucaja u 1 minuti od 251 do 300 – dozvoljeni broj krešaka 6
3. 2B klasa – broj neto otkucaja u 1 minuti od 301 do 350 – dozvoljeni broj krešaka 4
4. 1A klasa – broj neto otkucaja u 1 minuti od 351 – dozvoljeni broj krešaka 3

Za profesionalne daktilografe potrebna je 1A klasa. Sa ovom klasom može da se radi u sudu kao zapisničar. Kako bi se stekao ovaj broj otkucaja potrebno je da se vežba minimum 6 meseci.

 

Ostali blogovi