OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U PIROTU!!!

Pirotu

OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U PIROTU!!!

 Predstavnici Zanatsko obrazovnog centra „Adžija“ su posetili preduzeće Mercatus textile našeg partnera na obuci krojača i šivača odeće u Pirotu. Obuka je započela 01.11.2018. godine i odvija se uspešno i po planu. Zahvaljujemo našim partnerima!

Zanatsko obrazovni centar „ADŽIJA“ i Mercatus textile će nastaviti zajedničku saradnju u obukama i proverama znanja za polaznike iz Pirota i okoline.

Zainteresovani nas mogu kontaktirati i dobiti detaljnije informacije.