OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U PANČEVU!!!

Pančevu

OBUKA ZA KROJAČE – ŠIVAČE U PANČEVU!!!

 Počela je 22.10.2018. i obuka za krojenje i šivenje za grupu polaznika u Pančevu. Obuka se odvija uspešno i po planu i programu Zanatsko obrazovnog centra Adžija. Predstavnici Zanatsko obrazovnog centra „Adžija“ su posetili Krojački salon ZTKR "Fućini", našeg partnera na obuci krojača i šivača odeće u Pančevu. Zahvaljujemo našem partneru!

Zanatsko obrazovni centar „ADŽIJA“ i krojački salon ZTKR "Fućini" će nastaviti zajedničku saradnju u obukama i proverama znanja za krojenje i šivenje i zanate različitih struka za polaznike iz Pančeva i okoline.

Zainteresovani nas mogu kontaktirati i dobiti detaljnije informacije.