Лесковац слике са наставе

Лесковац

Слике са обуке кројача – шивача која се одржава код нашег партнера на обуци “AIS M SPORT” у Лесковцу