Gerontološki centar „Srem“

Gerontološki centar „Srem“

Gerontološki centar „Srem“

Gerontološki centar „Srem“

U Gerontološkom centru Srem“ počela je 03.09.2019. godine obuka za gerontodomaćice. Obuku realizuje Zanatsko obrazovni centar „Adžija“ po projektu Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovim putem treba da se obuči 5 gerontodomaćica koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih u NSZ. Obuka će trajati 160 časova, a polaznici će imati još 20 dana dodatne prakse.

Gerontološki centar „Srem“ Ruma je počeo sa radom 1976.godine.  

Osnovni zadatak Ustanove, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti RS, jeste pružanje usluge domskog smeštaja korisnicima kojima se obezbeđuje stanovanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba, kao i zdravstvena zaštita. Domski smeštaj se obezbeđuje korisnicima kojimase ne može obezbediti ostanak u njihovoj prirodnoj porodici ili neka druga usluga socijalnezaštite u lokalnoj zajednici.

Poslovanje ustanove GC „Srem“ Ruma odvija se kroz rad sledećih službi:

  • Služba socijalnog rada
  • Zdravstveno – higijenska služba
  • Služba ishrane korisnika
  • Računovodstveno – finansijska služba
  • Administrativno – tehnička služba.

Gerontološki centar „Srem“