Provera klase

Provera klase
Starts from: July 30, 2024
10.000,00 RSD PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJENJA 1 dan
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centarr "Adžija"
 • UVERENJE O POLOŽENOJ KLASI
POTREBNI DOKUMENTI ZA KURS
OPIS KURSA

Provera klase je namenjena svima kojima je potrebno da imaju određeno znanje iz brzog kucanja radi zaposlenja.

Kurs provera klase podrazumeva da znate da kucate sa svih deset prstiju – slepo kucanje. Polaznici na ispitu kucaju tri različita teksta, svaki po pet minuta. Nakon toga se vrši kontrola i ispravka tekstova. Izračunava se broj otkucaja i broj grešaka. Dobija se bruto broj otkucaja od koga se oduzima broj grešaka. Svaka greška nosi 25 bodova. Kada se od broja otkucaja oduzme ukupan broj grešaka dobije se neto broj otkucaja. Dobijeni neto broj otkucaja se deli sa pet i dobija se neto broj otkucaja u minuti.

Ukoliko polaznik padne na ispitu tj. ima manji broj otkucaja od predviđenog za potrebnu klasu, uz savete predavača šalje se kuć da dovežba nakon čega izlazi ponovo na ispit.

Upis na kurs provera klase se vrši stalno u toku cele godine.

Provera brzine i tačnosti pri desetoprstom kucanju tj. provera klase. Provera se vrši iz željenog nivoa:
 •   Ia klasa
 •   Ib klasa
 •   II klasa
 •   III klasa
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Plaća se odjednom pri upisu.
 •  10.000,00 rsd
 •   Za Ia klasu je potrebno minimum 351 neto otkucaj u minuti i dozvoljene su maksimum 3 greške
 •  Za Ib klasu je potrebno minimum 301 a maksimum 350 neto otkucaja u minuti i dozvoljene su maksimum 4 greške
 •  Za II klasu je potrebno minimum 251 a maksimum 300 neto otkucaja u minuti i dozvoljeno je maksimum 6 grešaka
 •  Za III klasu je potrebno minimum 164 a maksimum 250 neto otkucaja u minuti i dozvoljeno je maksimum 7 grešaka