Kurs zidar

Kurs zidar
Starts from: July 30, 2024
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT ZIDAR
OPIS KURSA

Kurs zidar je namenjen svima onima koji žele da se bave ovim poslom.

Zidar gradi ili renovira stambene, poslovne i proizvodne objekte. Posao započinje proučavanjem nacrta i planiranjem. Potom zida, oblaže fasade i zidove malterom, prirodnim i veštačkim kamenom. Postavlja hidroizolaciju. Radi na otvorenom i poluotvorenom prostoru, na skelama, često na visini. Koristi zaštitna sredstva: šlem, zaštitni pojas, rukavice.

Zidanje na prvi pogled neupućenima izgleda kao vrlo jednostavan posao. A zapravo nije! Zidanje nije tek puko redjanje slojeva maltera i cigle, kamena ili nekog drugog materijala. Elemente budućeg zida treba povezati na poseban način, posebno na uglovima, na mestima gde će biti otvori (prozori i vrata), na spoju glavnih i pregradnih zidova. Osim preciznosti, za posao zidara nužna su i specifična stručna znanja.

Upis na kurs zidar se vrši tokom cele godine.

Kurs zidar traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova građevinarstva
 •   Tehnologije zanimanja za zidara
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Zna zidarske radove
 •  Zna materijal i alate koji se koriste pri radu
 •  Zna zidarske norme
 •  Zna zidanje i izradu košuljice
 •  Zna malterisanje, dersovanje, fugovanje i gletovanje do crnog sjaja
 •  Zna izradu međuspratnih konstrukcija
 •  Zna organizaciju radnog mesta
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao zidar (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za zidara je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove zidara minimum tri meseca.
  No team found.