Kurs vodoinstalater

Kurs vodoinstalater
Starts from: November 30, 2023
27.000,00 RSD PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT VODOINSTALATER
OPIS KURSA

Kurs vodoinstalater je namenjen svima koji žele da se bave ovim zanimanjem.

Posao vodoinstalatera je da postavlja vodovodnu i kanalizacionu instalaciju na stambenim i drugim objektima. On instalira i vrši popravku i zamenu cevi, slavina, bojlera, lavaboa, WC šolja, tuš kabina, mašina za pranje veša i sudova i drugih uređaja, povezuje ih na vodovod i kanalizaciju. On montira cevovod (nivelisanje i postavljanje cevi u kanale), proučava planove zgrada i planira postavljanje cevovoda tako da bude u skladu sa drugim instalacijama. Vodoinstalater radi na novogradnji ili na starim objektima, u okviru neke građevinske ili druge firme. Može raditi samostalno ili u sastavu nekog servisa. Jedan deo posla obavlja u zatvorenom prostoru, a deo napolju u najrazličitijim klimatskim uslovima. Rad je uglavnom individualni, često u savijenom, neudobnom položaju tela.

Upis na kurs vodoinstalater se vrši u toku cele godine.

Kurs vodoinstalater traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo, zaštitne cipele. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova mašinstva
 •   Tehnologije zanimanja za vodoinstalatera
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Poznaje crteže
 •   Zna alate, mašine i pribor potreban za rad
 •  Zna narezivanje navoja
 •  Zna bunare, pumpe, armature, kućne priklјučke, ventile, hidrofore, bojlere, baterije, ugradnju kade, septičke jame, klozete, način spajanja cevi, zaštitu cevi i mreže, pumpe za ispitivanje pritiska, elemente mokrog čvora
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao vodoinstalater (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za vodoinstalatera je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove vodoinstalatera minimum tri meseca.