Kurs viljuškarista

Kurs viljuškarista
Starts from: July 30, 2024
27.000,00 RSD PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT VILJUŠKARISTA
OPIS KURSA

Kurs viljuškarista je namenjen svima koji žele da se bave ovim zanimanjem.

Viljuškar se koristi za istovar ili utovar čvrstog građevinskog materijala (blokova, opeke, monte, cementa, kreča) kao i materijala koji je naslagan na palete.

Viljuškari vrše transport na kraćim deonicama u unutrašnjem transportu i, po nameni, nije predviđen za spoljašnji transport, odnosno saobraćaj. Ako se viljuškar bude koristio na javnim saobraćajnicama, mora biti usklađen s postojećim nacionalnim propisima na snazi u državi korišćenja.

Primer: Nemačka
Korišćenje na javnim saobraćajnicama dopušteno je samo ako je instalisana varijanta opreme koju propisuju nemački propisi o izdavanju odobrenja za drumski saobraćaj („StVZO“).

Upis na kurs viljuškarista se vrši u toku cele godine.

Kurs viljuškarista traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova saobraćajne struke
 •   Tehnologije zanimanja za viljuškaristu
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Zna da upravlјa vilјuškarom
 •  Zna da prihvati teret
 •  Poznavanje tehničkih podataka, sistema za napajanje gorivom, radnih uređaja, uređaja za upravlјanje, kočionog mehanizma, podmazivanja, elektrouređaja
 •  Zna da održava vilјuškar
 •  Zna dodatne uređaje
 •  Zna paletizaciju
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao viljuškarista (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za viljuškaristu je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove viljuškariste minimum tri meseca.