Kurs tesar

Kurs tesar
Starts from: July 30, 2024
27.000,00 RSD PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT TESAR
OPIS KURSA

Kurs tesar je namenjen svima koji žele da se bave ovim zanimanjem.

Tesar ručno i mašinski obrađuje drvo, izrađuje drvene elemente, sastavlja drvene konstrukcije krovova. Izrađuje, montira i demontira skele, oplate, platforme, zaštitne ograde, prilazne rampe za objekat. Koristi planove i crteže na osnovu kojih kroji drvene konstrukcije i građu. Radi u građevinskim firmama (visokogradnji, niskogradnji, hidrogradnji) ili u zanatstvu, na otvorenom prostoru, na visini, u stalnom pokretu, stojeći ili pognut. Izložen je različitim vremenskim prilikama.

Pripremni deo poslova tesari obavljaju u radionicama, gde na mašinama obrađuju elemente koje posle ugrađuju u konstrukcije. Pri tim poslovima katkada su izloženi buci iznad dopustive razine (više od 90 dB).

Dosta bliska zanimanja jesu stolari i krovopokrivači, a donekle slična monteri raznih instalacija.

Upis na kurs tesar je stalno u toku.

Kurs tesar traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova građevinske struke
 •   Tehnologije zanimanja za tesara
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •  Zna tesarske radove, vrste drveta i preradu drveta
 •  Zna izradu klasičnih oplata
 •  Zna vrste i ulogu drvenih skela
 •  Zna izradu drvenih krovnih konstrukcija
 •  Zna tesarske i stolarske veze
 •  Zna savremene vrste prenosnih oplata i njihovu montažu
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao tesar (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za tesara je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove tesara minimum tri meseca.