Kurs stolar

Kurs stolar
Starts from: June 30, 2024
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT STOLAR
OPIS KURSA

Kurs stolar je namenjen svima koji žele da se bave izradom novog ili restaruacijom starog nameštaja.

Stolarstvo je jako star zanat, koje je bilo neobično savršeno još u najstarija vremena. Tradicionalni stolarski alati su poznati još u starom Egiptu. U Evropi se stolarstvo raširilo u srednjem veku kada je prosti svet počeo da koristi stolarski nameštaj. Na osnovu toga koji je tip nameštaja preovladavao su ove zanatlije dobile ime.

Stolar izrađuje, sklapa, montira ili popravlja različite predmete od drveta (prozori, vrata, nameštaj…). Predmete na kojima radi prvo premerava i skicira, a potom pristupa obradi. Obrada obuhvata sečenje, brušenje, bušenje, glodanje, dubljenje drva. U radu stolar koristi: lenjir, olovku, marker, libelu, eksere, strug, dleta, turpije, testere… Stolari uglavnom rade u zanatskim radionicama ili u fabričkim halama. Ukoliko imaju sklonosti ka umetnosti, mogu se obučiti za restauraciju i održavanje antiknog nameštaja.

Upis na kurs stolar se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs stolar traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova drvoprerađivačke struke
 •   Tehnologije zanimanja za stolar
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Zna vrste i glavne osobine drveta
 •   Zna greške drveta
 •  Zna alate i uređaje za obradu drveta
 •  Zna operacije obrade drveta
 •  Zna finalnu obradu drveta
 •  Zna ploče od drveta
 •  Zna nanošenje namaza, finalne faze zaštite drveta, vrste veza
 •  Zna postupak ručne obrade drveta
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao stolar (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za stolara je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove stolara minimum tri meseca.