Kurs rukovalac parnim kotlovima

Kurs rukovalac parnim kotlovima
Starts from: November 30, 2023
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT RUKOVALAC PARNIM KOTLOVIMA
OPIS KURSA

Kurs rukovalac parnim kotlovima je namenjen svima koji žele da se bave ovim zanimanjem.

Parni kotlovi su kotlovi koji služe za proizvodnju vodene pare, koju kasnije koriste potrošači, bilo za grejanje, u grejačima ili za pogon kod parnih mašina i turbinama. Postoji više vrsta parnih kotlova, različitih po izgledu, nameni, pritisku, temperaturi,…

Iako je bilo pokušaja iskorišćavanja vodene pare za mašinsku upotrebu i ranije (npr. Heliogabalova sfera), stvarna upotreba pare počinje tek krajem sedamnaestog veka. Tada se para počinje upotreblјavati za proizvodnju mehaničke energije, a kotao kao uređaj za proizvodnju pare. Prvi kotlovi su bili vrlo primitivni, sličili su današnjem ekspres loncu, ispod kojih je bilo otvoreno ložište, u kojem je gorelo drvo ili ugalј.

Upis na kurs rukovalac parnim kotlovima se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs rukovalac parnim kotlovima traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo, zaštitne cipele. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova mašinstva
 •   Tehnologije zanimanja za rukovaoca parnim kotlovima
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •  Poznaje radioničke crteže
 •  Poznaje podelu mašinskih elemenata, osobinu metala, goriva
 •  Zna opšte pojmove o kotlovskom postrojenju
 •  Zna čvrsta goriva, tečna goriva i gasovita goriva
 •  Zna vrste kotlova i kotlovskih postrojenja
 •  Zna vrste specijalnih kotlova i parnih kotlova
 •  Zna kotlovska ložišta
 •  Zna napajanje kotlova
 •  Zna merenje pritiska, temperature i protoka
 •  Zna vrste ventila
 •  Zna da rukuje parnim kotlovima i da prepozna moguća oštećenja
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao rukovalac parnim kotlovima (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za rukovaoca parnim kotlovima je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove rukovaoca parnim kotlovima minimum tri meseca.