Kurs rukovalac građevinskim mašinama

Kurs rukovalac građevinskim mašinama
Starts from: November 30, 2023
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT RUKOVALAC GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA
OPIS KURSA

Kurs rukovalac građevinskim mašinama je namenjen svima koji žele da se bave ovim zanimanjem.

Rukovalac građevinskim mašinama pored upravljanja i rukovanja građevinskim mašinama u skladu sa potrebama na gradilištu, mora da se pridržava i prati instrukcije za rad. Potrebno je da pravi redovne izveštaje o radu i dostavlja šefu gradilišta na potpis. Prijavljuje eventualne uočene kvarove na mašini šefu mehanizacije. Vodi brigu o pravilnom korišćenju sirovina i uštedi materijala i staranje o ispravnosti sredstva za rad. U obavezi je da redovno zadužuje zaštitna sredstava za rad i odgovornost za njihovu pravilnu primenu. Prati uputstva kako je propisano propisima o merama zaštite bezbednosti na radu.

Upis na kurs rukovalac građevinskim mašinama se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs rukovalac građevinskim mašinama traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo, zaštitne cipele. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova saobraćaja
 •   Tehnologije zanimanja za rukovaoca građevinskim mašinama
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •  Upoznavanje sa podelom građevinskih mašina
 •  Poznavanje napajanja motora, pogona građevinskih mašina, uređaja za kretanje, neposrednog sistema upravljanja, posrednog sistema upravljanja, održavanja
 •  Zna da upravlja bagerima, buldožerima, mašinama za nabijanje zemlje
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao rukovalac građevinskim mašinama (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za je:
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove rukovaoca građevinskih mašina minimum tri meseca.