Kurs poslovno tehnički sekretar

Kurs poslovno tehnički sekretar
Starts from: June 30, 2024
28.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
OPIS KURSA

Kurs poslovno tehnički sekretar  priprema polaznike za vrlo važno radno mesto u preduzeću – mesto asistenta menadžera ili asistenta direktora. Polaznik ovladava poslovnom korespondencijom, pravopisom srpskog jezika, daktilografijom (veštinom brzog i slepog kucanja), poslovnom kulturom, radom na računaru. Uz ove predmete preporučuje se kurs stranog jezika.
Poslovno tehnički sekretar (asistent menadžera) je desna ruka direktoru, osoba koja uredjuje i kontroliše vreme direktora, priprema sastanke, vodi zapisnike, prima i rasporedjuje poštu u preduzeću… Na obuci za poslovno tehničkog sekretara polaznik stiče osnovne veštine i znanja za obavljanje ovih zadataka.
Radnicima u javnim organima poput sudova, opština i onima koji žele da se zaposle u javnom sektoru obezbedjujemo učenje i proveru brzine i tačnosti klase po posebno utvrdjenim kriterijumima za odgovarajuću klasu (nivo). Polaganje se obavlja na računarima i jedino je takvo polaganje relevantno ovim poslodavcima.
Provera klase podrazumeva veliku brzinu i tačnost u otkucajima. Merenje brzine se vrši u tri pokušaja od po 5 minuta. Polaznik mora da u minuti otkuca minimum 301 otkucaj za 1b klasu i 351 otkucaj za 1a klasu uz maksimalan broj od 3 greške. Ovakav rezultat podrazumeva dugotrajnu i upornu vežbu na kontrolisan i ispravan način.

Upis na kurs poslovno tehnički sekretar se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs poslovno - tehnički sekretar traje pet meseci tj. 100 školskih časova. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave koja se odvija zajedno u Centru "Adžija". Nastava se sastoji iz sledećih oblasti:
 •   Daktilografija
 •   Korespondencija i sekretarsko poslovanje
 •   Pravopis srpskog jezika
 •   Rad na računaru (windows, word, excel i internet)
 •   Poslovna kultura
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  28.000,00 rsd obuka
 •  5.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Zna desetoprsno slepo kucanje
 •  Poseduje minimalno propisanu brzinu otkucaja u minuti i tačnost
 •  Poznaje korekturne znake
 •  Zna pravopis srpskog jezika i primenjuje ga
 •  Zna da radi na računaru – koristi Windows, Word, Excel i internet
 •  Poznaje radni prostor i kancelarijsko poslovanje
 •  Zna i primenjuje poslovnu i službenu korespodenciju
 •  Zna i primenjuje pravila poslovne kulture
Ukoliko imate radnog iskustva kao poslovno - tehnički sekretar (najmanje 5 meseci), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja je
 •   18.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove poslovno - tehničkog sekretara minimum pet meseci.