Kurs negovatelj starih bolesnih i osoba sa posebnim potrebama

Kurs negovatelj starih bolesnih i osoba sa posebnim potrebama
Starts from: May 15, 2024
33.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT NEGOVATELJ STARIH, BOLESNIH I OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA
OPIS KURSA

Kurs negovatelj starih bolesnih i osoba sa posebnim potrebama je namenjen svima koji žele da se bave ovim zanimanjem.

Negovatelj pomaže starim, bolesnim i osobama sa posebnim potrebama u gerontološkim centrima. Profesija negovatelj se smatra jednim od najplemenitijim zanimanjima. Negovatelj pomaže pri hranjenju, presvlačenju, kupanju, menjanju posteljine. U zavisnosti od pokretnosti korisnika gerontološkog centra negovatelj im pomaže i pri šetnji i obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Pored što pruža pomoć negovatelj olakšava i ulepšava život starim osobama.

Pored negovatelja postoje i gerentodomaćice. Gerentodomaćice idu po kućama i pomažu starim osobama pri donošenju namirnica, lekova… Pri tome im prave društvo. Ukoliko je osoba nepokretna ili polupokretna pomaže im pri kupanju.

Upis na kurs negovatelj starih bolesnih i osoba sa posebnim potrebama se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs negovatelj starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 220 školskih časova tj. 165 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima u staračkom domu sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi sanitarnu knjižicu. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova struke
 •   Tehnologije zanimanja za negovatelja
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  33.000,00 rsd obuka
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Upoznavanje i primena osnovnih principa zdravstvene zaštite, negovatelјstva i radne etike
 •   Poznavanje potreba i razumevanje starih osoba i osoba sa posebnim potrebama
 •  Zna ličnu negu starih osoba i osoba sa posebnim potrebama u kućnom okruženju i gerontološkim centrima
 •  Zna kako da asistira klijentima prilikom uzimanja propisane terapije
 •  Zna mere dezinfekcije i sterilizacije
 •  Zna da pruži prvu pomoć
 •  Zna da primeni proceduru bezbednosti na radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao negovatelj starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama (najmanje 4 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za negovatelja starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama je
 •   20.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove negovatelja starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama minimum četiri meseca.