Kurs moler

Kurs moler
Starts from: April 24, 2024
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT MOLER
OPIS KURSA

Kurs moler je namenjen svima koji žele da nauče da se bave ovim zanimanjem.

Moler se bavi grubim i finim uređivanjem zidova:

Grubim radovima se malteriše neravan i neuređen zid tako da se pokriju velike neravnine i udubljenja. Za ove radove se ranije koristilo obično blato ili smesa blata i slame dok se sada koristi malter.
Pod finim radovima molera se podrazumeva rad gde su neravnine manje od tri milimetra: gletovanje i krečenje malterisanih površina (nanošenje belog ili bojenog kreča) ili farbanje zidova raznim farbama (bojama).

Danas postoje razne vrste tehnika za bojenje zidova.

Upis na kurs moler se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs moler traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova građevinske struke
 •   Tehnologije zanimanja za molera
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •  Zna da koristi alate i pribor za rad
 •  Zna boje (podelu, osobine, kombinacije i izbor)
 •  Zna podloge
 •  Zna gletovanje plafona i zidova
 •  Zna posne boje, disperzivne boje
 •  Zna posebne molerske operacije na unutrašnjim površinama
 •  Zna molerske radove na fasadnim površinama
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao moler (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za molera je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove molera minimum tri meseca.