Kurs krojenje i šivenje – srednji nivo

Kurs krojenje i šivenje – srednji nivo
Starts from: June 30, 2024
14.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
OPIS KURSA

Kurs krojenje i šivenje srednji nivo je namenjen svima koji žele da nauče osnove ovog zanata.

Krojač je vrsta zanatlije koji šije i kroji odeću. On šije odeću prema porudžbini od različitog materijala.

Ovaj zanat je među najstarijima u regionu. Ovde se javlja u Vojvodini u 19. veku kada su krojači počeli da šiju modele odeće poznate u inostranstvu. Tada je odeća koja je bila dostupna samo bogatom sloju stanovništva postala dostupna i drugim građanima. Nastankom šivaćih mašina u 19. veku došlo je do revolucije u proizvodnji odeće, a stvaranjem savremenih mašina proizvode se jeftiniji proizvodi nego oni stvoreni krojačkim uslugama.

Upis na kurs krojenje i šivenje srednji nivo se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs krojenje i šivenje početni nivo traje dva meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Teorijska nastavaa se odvija zajedno sa praktičnom nastavom. Ukupno trajanje ovog kursa je 35 školskih časova. Polaznici su obavezni da sami obezbeđuju materijal za šivenje. Izbor materijala se vrši u dogovoru sa predavačem. Polaznici šiju odevne predmete za sebe ili svoje bližnje. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Tehnologije zanimanja za krojača
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u dve mesečne rate.
 •  14.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit (ispit se polaže samo ukoliko je polaznik prethodno završio kurs kriojenje i šivenje početni nivo)
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Poznavanje radnog prostora, mašina, alata za rad, materijala
 •  Upoznavanje sa prijemom klijenata i održavanja radnog prostora i mašina
 •  Zna da uzme potrebne mere za rad
 •  Zna da kroji i šije košulju, haljinu i sako bez postave
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao krojač - šivač (najmanje 4 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za krojača - šivača je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove krojača - šivača minimum četiri meseca.