Kurs kranista

Kurs kranista
Starts from: November 30, 2023
45.000 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT KRANISTA
OPIS KURSA

Kurs kranista je namenjen svima koji žele da nauče da se bave ovim zanimanjem.

Kran krasi panoramu skoro svakog većeg grada, gradilišni kranovi su jedna od ključnih stvari na svakom gradilištu. Osnovne karakteristike svakog krana su nosivost (na početku i na kraju strele), dužina strele i visina dizanja tereta.

Svaki toranjski kran poseduje dva osnovna dela: toranj (stub) i strelu (ruku). Na gradilištu se susreću kranovi sa vertikalno nepokretnom strelom i sa strelom čije se pomeranje vrši i u vertikalnoj ravni (kosa strela).

Duž vertikalno nepokretne strele krana kreće se takozvana mačka, sa opremom za prihvat i premeštanje tereta. Ovaj tip krana pogodan je za prostrana gradilišta na kojima se prenose tereti u opsegu širokog radijusa.

Postoje kranovi gde se iznad strele nalaze zatege – držači strele, koji formiraju takozvani A-ram, a razlikujemo takođe i ravne kranove bez zatega. Kod onih sa većom nosivošću, obično je toranj krana fiksiran, a kontrateg se nalazi u ravni sa rukom krana.

Upis na kurs kranista se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs kranista traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova mašinstva
 •   Tehnologije zanimanja za kranistu
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u dve mesečne rate.
 •  45.000,00 rsd obuka
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Zna mehanizme vozila
 •   Upoznavanje mosnog krana
 •   Poznavanje načina upravljanja, pogona
 •   Upoznavanje vrsta dizalica i kranova
 •   Zna nadogradnju, opremu krana, delove krana, pribor
 •   Upoznavanje sa potrebnim knjigama, evidencijama
 •   Zna kompjutersko upravljanje
 •   Zna primenu i izgled kranova
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao kranista (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za kranistu je
 •   20.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove kraniste minimum tri meseca.