Kurs knjigovodstvo

Kurs knjigovodstvo
Starts from: July 30, 2024
27.000,00 RSD PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 4 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA - KONTISTA / KNJIGOVOĐA
OPIS KURSA

Kurs knjigovodstvo osposobljava polaznike za vođenje poslovnih i finansijskih knjiga za privatna i društvena preduzeća, trgovinske, zanatske i ugostiteljske radnje, apoteke, agencije, zadruge.

Knjigovođa je oduvek bio veoma važna karika u poslovanju svakog preduzeća. On evidentira sve poslovne promene i od njegovog iskustva i znanja zavisi odnos preduzeća prema državi, poreskoj upravi, zaposlenima i poslovnim partnerima. Knjigovođa može dobrim savetom i znanjem da uštedi mnogo za preduzeće. Na žalost može doneti i veliku štetu. Iz ovih razloga je potrebno da svako ko se bavi nekim segmentom ekonomije nauči i osnove knjigovodstva.

Kurs knjigovodstva preporučujemo onima koji hoće da se bave knjigovodstvom. Ali i menadžerima, direktorima, poslovnim sekretarima, preduzetnicima kako bi bolje razumeli dokumenta i procese sa kojima se sreću.

Obuka za knjigovođe obuhvata učenje evidencija novca u blagajni i na tekućem računu, evidencija kupaca i dobavljača, materijala, prihoda i rashoda. Obračun PDV-a, obračun zarada, sastavljanje finansijskih izveštaja i završnog računa…

Nastavu drži kvalifikovan predavač – revizor.

Nakon polaganja ispita polaznici dobijaju sertifikat stručne osposobljenosti za knjigovođu ili samostalnog knjigovođu – kontistu. Bilo da se podsećate ili učite knjigovodstvo prvi put sertifikat vam pomaže da se zaposlite, napredujete na poslu ili započnete sopstveni posao.

Upis na kurs knjigovodstvo se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs knjigovodstvo traje četiri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave koja se odvija u učionicama. Nastava traje 80 školskih časova. Sastoji se iz 60 školskih časova teorije sa praktičnim radom na zadacima i 20 školskih časova rada na računaru u knjigovodstvenom programu. Ukoliko na ispitu polaznik dobije više od 90 poena dobija sertifikat samostalni knjigovođa - kontista. Ako dobije manje od 90 poena onda dobija sertifiat knjigovođa.
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje zavšene škole. Za ovaj kurs je potrebno da polaznik ima završen minimum četvrti stepen srednje stručne spreme.
Može da se plati u četiri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  4.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •  Zna koje su osnove i zadaci knjigovodstva
 •  Primenjuje kontni okvir
 •  Zna da vodi evidenciju kratkoročnih potraživanja i obaveza
 •  Zna da vodi evidenciju hartija od vrednosti
 •  Zna da vodi evidenciju osnovnih sredstava i materijala
 •  Zna da uradi obračun izlaza zaliha materijala
 •  Zna da vodi evidenciju robe
 •  Zna da vodi evidenciju izvoza i uvoza dobara i usluga
 •  Ume da izračuna i primeni porez na dodatnu vrednost
 •  Zna da vodi evidenciju zarade, rashoda i prihoda
 •  Zna da uradi finansijski izveštaj
 •  Stečena znanja primenjuje u knjigovodstvenom programu
Ukoliko imate radnog iskustva kao knjigovođa (najmanje 4 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za knjigovođu je:
 •   20.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove knjigovođe minimum četiri meseca.