Kurs grafički dizajn

Kurs grafički dizajn
Starts from: May 15, 2024
33.000,00 RSD PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
OPIS KURSA

Kurs grafički dizajn je namenjen svima koji žele da se bave ovim poslom.

Grafički dizajn je primenjena umetnost. Kao disciplina dizajna, grafički dizajn ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. internetu ili televiziji i drugim medijima.

Zbog svoje interdisciplinarne prirode, grafički dizajn se može izvoditi u različitim oblastima primene: brendiranje, tehničko i umetničko crtanje, natpisi, fotografija, montaža slika i video zapisa, 3D modelovanje, animacija, programiranje, između ostalog.

Grafički dizajn je umetnost i profesija odabira i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelna komunikacija“, kojom se želi istaći njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn kolaborativna disciplina. Pisci kreiraju reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije.

Upis na kurs grafički dizajn se vrši u toku cele godine.

Kurs grafički dizajn traje tri meseca tj. 30 školskih časova. Potrebno je da polaznik ima svoj laptop koji će donositi sa sobom na nastavu. Na ovom kursu se obrađuju sledeće oblasti:
 •   Adobe Illustrator
 •   Adobe Photoshop
 •   Adobe InDesign
 •   Camera Row
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  33.000,00 rsd
  •   ispit 2.000,00 rsd
  •  Cena individualne nastave na upit.
  Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
  •   Poznaje osnove HTML koda i CSS koda
  •  Zna osnovnu komandu u Adobe Illustratoru
  •  Zna kako da crta u njemu
  •  Zna osnovnu komandu u Adobe InDesign
  •  Zna kako se u njemu radi
  •  Zna osnovnu komandu u Adobe PhotoShopu
  •  Zna da radi sa fotografijom
  •  Zna kako se radi u Camera Rowu
  Ukoliko imate radnog iskustva kao grafički dizajner (najmanje 1 godinu), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za grafički dizajn je
  •   20.000,00 rsd
  • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
  •   Popunjena prijava
  •   Fotokopija lične karte
  •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
  •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove grafičkog dizajnera.