Kurs fotograf

Kurs fotograf
Starts from: November 30, 2023
33.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT FOTOGRAF
OPIS KURSA

Kurs fotograf je namenjen svima koji žele da nauće kako pravilno da koriste fotoaparat.

Fotograf fotografiše i obrađuje crno-bele i fotomaterijale u boji. Koristi tradicionalnu i savremenu tehnologiju. Obavlja ceo proces, od fotografisanja do izrade fotografije. Poznaje različite tipove aparata i njihove mogućnosti uključujući i objektive i ostalu potrebnu opremu. Kod digitalne fotografije fotograf na računaru može da menja boju, dimenzije, kontrast i sl. Fotografije može da koristi pri izradi različitih proizvoda, knjiga, postera, oglasnih panoa, reklamnog materijala. Zavisno od namene, fotograf osmišljava uslove fotografisanja. Po potrebi radi u timu (svetlost, rekviziti, stajling…). Može se specijalizovati za portrete, dokumentarnu fotografiju, modnu fotografiju itd. Radni uslovi zavise od mesta na kome je zaposlen. Kad fotografiše, može biti i u zatvorenom studiju i na otvorenom prostoru. Razvijanje filma i izrada tradicionalne fotografije obavlja se u zatvorenim mračnim komorama.

Upis na kurs fotograf se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs fotograf traje dva meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 30 školskih časova. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima na terenu sa i bez predavača. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi foto aparat. Nastava se sastoji iz:
 •   Osnova struke
 •   Tehnologije zanimanja za fotografa
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  33.000,00 rsd obuka
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •  Poznaje pojam fotografije, njene moći i pravilnu upotrebu
 •  Poznaje vrste aparata i njihove opcije
 •  Zna da rukuje fotoaparatom
 •  Zna da posmatra ono što fotografiše i pravilno da kadrira
 •  Zna pravilno da uslika portret, detalј, arhitekturu, pejzaž
Ukoliko imate radnog iskustva kao fotograf (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za fotografa je
 •   20.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove fotografa minimum tri meseca.