Kurs fasader

Kurs fasader
Starts from: November 30, 2023
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT FASADER
OPIS KURSA

Kurs fasader je namenjen svima koji žele da se bave ovim zanimanjem.

Fasaderi su građevinski majstori koji obavljaju poslove postavljanja i obnavljanja fasada na različitim građevinskim objektima. Različitim materijalima oblažu spoljašnje zidove građevina i na taj je način štite od različitih vremenskih neprilika.

Fasaderi izrađuju spoljašnje fasade na stambenim, javnim, industrijskim i gospodarskim objektima. Zaduženi su i za unutrašnje uređenje zidnih površina javnih i industrijskih objekata. Osim izrade novih fasada, fasaderi saniraju i restauriraju fasade koje su oštećene zbog različitih uticaja vlage, mehaničkih i drugih oštećenja na stambenim i javnim objektima te spomenicima kulture i povesti.

Upis na kurs fasader se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs fasader traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova građevinske struke
 •   Tehnologije zanimanja za fasadera
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •  Zna fasaderski alat, pribor i opremu za rad
 •  Zna osobine fasadne površine i vrste fasada
 •  Zna vrste i ulogu drvenih skela
 •  Zna materijal potreban za rad i postupke koji se koriste prilikom izvođenja fasaderskih radova
 •  Zna zaštitu, inpregraciju i sanaciju fasade
 •  Zna materijal i postupak za izradu termo fasade
 •  Zna osnovne elemente fasada obloženih staklom, sintetičkim materijalima i sendvič – limovima
 •  Zna građevinske norme za fasaderske radove
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao fasader (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za fasadera je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove fasadera minimum tri meseca.