Kurs elektromonter

Kurs elektromonter
Starts from: November 30, 2023
27.000,00 RSD PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT ELEKTROMONTER
OPIS KURSA

Kurs elektromonter je namenjen svima koji žele da se bave ovim zanimanjam.

Elektromonter se bavi postavljanjem i održavanjem instalacija i električne mreže niskog i visokog napona. Mreže mogu biti nadzemne i podzemne. Služe za rasvetu naselja i puteva, za grejanje, klimatizaciju… Postavlja razvodne ormane i posebne mreže za zaštitu od električnog udara, održava transformatorske i komandne stanice, dalekovode i ostale elektroenergetske sisteme. Takođe, obavlja demontažu. Potrebno je da bude spretan, oprezan i veoma odgovoran. Uglavnom radi u timu i pod raznim vremenskim uslovima. Radno vreme često se prilagođava zahtevima posla. Može da radi u raznim preduzećima, servisima i u elektroprivredi Srbije. Takođe, može da osnuje sopstveni servis ili firmu, ili da razvija posao u trgovini elektroopreme.

Upis na kurs elektromonter se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs elektromonter traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnovi elektrotehnike
 •   Tehnologije zanimanja za elektromontera
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Zna delove električnih instalacija
 •   Poznavanje tehničkih propisa za izgradnju električnih instalacija
 •   Zna elektroinstalacioni materijal i pribor
 •   Zna poslove uspostavlјanja i kontrole instalacija nadzemnih i podzemnih energetskih sistema visokog i niskog napona, neophodnih radi rasvete puteva i naselјa, klimatizacije
 •   Zna montažu, održavanje i demontažu transformatora, razvodnih ormana, komandnih stanica, dalekovoda, posebnih mreža za zaštitu od strujnog udara i ostalih energetskih mreža
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao elektromonter (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za elektromontera je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove elektromontera minimum tri meseca.