Kurs elektroinstalater

Kurs elektroinstalater
Starts from: November 30, 2023
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT ELEKTROINSTALATER
OPIS KURSA

Kurs elektroinstalater je namenjen svima koji žele da nauče ovo zanimanje.

Elektroinstalater postavlja, otklanja kvarove i održava električne vodove, instalacije i priključke za potrošače električne energije: rasvetu, električne uređaje i opremu i dr., pri čemu se služi šemama. Ugrađuje ili zamenjuje strujomere, osigurače, automate, sklopke, uređaje za obezbeđenje i merenje. Kontroliše potrošnju električne energije i ispravnost instalacija i vodova. Povremeno se penje na električne stubove i trafoe. Povezuje ili odvaja instalacije i vodove od mrežnog napona.

Električna struja je usmereno kretanje naelektrisanih čestica, najčešće elektrona, usled napona. Struja može biti:

 • jednosmerna (DC): elektroni se kroz žicu ili električno kolo kreću u jednom smeru.
 • naizmenična (AC): elektroni se kreću u jednom pa u drugom smeru, u ciklusu koji se neprestano ponavlja.

Upis na kurs elektroinstalater se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs elektroinstalater traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke se odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnovi elektronike
 •   Tehnologije zanimanja za elektroinstalatera
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Zna delove električnih instalacija
 •   Poznavanje tehničkih propisa za izgradnju električnih instalacija
 •   Zna elektroinstalacioni materijal i pribor
 •   Poznaje gromobranske instalacije, proračune preseka provodnika u električnim instalacijama
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao elektroinstalater (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za elektroinstalatera je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove elektroinstalatera minimum tri meseca.