Kurs carinik – špediter

Kurs carinik – špediter
Starts from: June 30, 2024
45.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

Course Feature
 • TRAJANJE 6 meseci
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT CARINIK - ŠPEDITER
OPIS KURSA

Kurs carinik – špediter je namenjen svima koji hoće da se bave ovim zanimanjem.

Kurs za carinike i špeditere je obuka za rad u špediterskim kućama ili u spoljnotrgovinskim odeljenjima preduzeća. Špediterske kuće pripremaju dokumentaciju potrebnu za postupke uvoza ili izvoza robe i usluga i druge carinske postupke. Imaju direktan kontakt u radu sa carinom i veza su izmedju preduzeća i carine. Kroz ovaj kurs polaznici savladavaju osnove prava, spoljnotrgovnisko i devizno poslovanje, carinski postupak, carinske tarife i sistem, medjunarodni transport, osiguranje i špedicija i imaju kontakt sa špediterskim kućama. Uz ove predmete preporučuje se kurs stranog jezika i računara.

Upis na kurs carinik – špediter se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs carinik - špediter traje šest meseci tj. 240 školskih časova. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Teorijska nastava se sastoji iz sledećih oblasti:
 •   Uvod u pravo
 •   Carinski zakon
 •   Spoljno – trgovinsko i devizno poslovanje
 •   Zakon o deviznom poslovanju
 •   Carinska tarifa
 •   Međunarodno pravo i špedicija
Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima u preduzećima ili špedicijama sa kojim sarađujemo.
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje zavšene škole. Za ovaj kurs je potrebno da polaznik ima završen minimum četvrti stepen srednje stručne spreme.
Može da se plati u šest mesečnih rate.
 •  45.000,00 rsd obuka. U cenu je uračunat i ispit.
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Poznaje osnove prava
 •  Zna carinski zakon
 •  Poznaje Zakon o spolјnotrgovinskom poslovanju
 •  Poznaje Zakon o deviznom poslovanju
 •  Zna carinske tarife
 •  Poznaje međunarodnu špediciju, transport i osiguranje
 •  Zna da popunjava JCI obrazac i ostalu dokumentaciju potrebnu za carinjenje robe
Ukoliko imate radnog iskustva kao carinik - špediter (najmanje 6 meseci), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja je:
 •   20.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove carinika - špeditera minimum šest meseci.