Kurs bagerista

Kurs bagerista
Starts from: June 30, 2024
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT BAGERISTA
OPIS KURSA

Kurs bagerista je namenjen svima koji žele da se bave ovim zanimanjem.

Bageri su mašine namenjene za otkopavanje, prenos odnosno transport na relativno kratko rastojanje i utovar otkopanih masa u sredstva transporta. Takođe služe i za prenos masa na veća rastojanja i istovar ili odlaganje.

Kako se razvijala industrija tako se menjao i izgled bagera. Prvi bager je nastao 1836 godine. Bager sa električnim pogonom je nastao 1903 godine. Potpuno okretni bager se pojavio 1910 godine. Bager sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem se pojavio 1914 godine. Hidraulični bager je nastao 1940 godine.

Upis na kurs bagerista se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs bagerista traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova saobraćajne struke
 •   Tehnologije zanimanja za bageristu
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Zna da kopa i ravna sa bagerom
 •  Poznavanje tehničkih podataka, sistema za napajanje gorivom, radnih uređaja, uređaja za upravlјanje, kočionog mehanizma, podmazivanja, elektrouređaja
 •  Zna da održava bager
 •  Zna dodatne uređaje
 •  Zna paletizaciju
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao bagerista (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za bageristu je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove bageriste minimum tri meseca.