Kurs automehaničar

Kurs automehaničar
Starts from: November 30, 2023
27.000,00 rsd PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT AUTOMEHANIČAR
OPIS KURSA

Kurs automehaničar je namenjen svima koji žele da se bave ovim poslom.

Automehaničar obavlja tekuće održavanje i popravku motornih vozila. Proverava ispravnost vozila i utvrđuje uzrok kvara. Opravku najčešće obavlja zamenom neispravnih delova motora, kočionog, upravljačkog i ostalih mehaničkih sistema motornih vozila. Pored toga, održava električne uređaje na motoru. Proverava funkcionisanje popravljenog (zamenjenog) dela i vozila u celini. Može da radi u auto-servisima i radionicama preduzeća koja imaju vozni park. Tada popravlja različite vrste vozila, a u fabrikama za proizvodnju automobila radi specijalizovan posao za određeni deo i tip automobila.

Upis na kurs automehaničar se vrši stalno u toku cele godine.

Kurs automehaničar traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke se odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova mašinstva
 •   Tehnologije zanimanja za automehaničara
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •   Zna mehanizme vozila
 •   Zna podelu motora
 •   Zna merenje i kontrolisanje
 •   Zna klasifikaciju motornih vozila i taktova motora
 •   Zna delove DIZEL i OTO motora
 •   Zna maziva
 •   Zna sastavni sistem vozila
 •   Zna kočione i upravlјačke mehanizme
 •   Zna kočnice
 •   Zna karoseriju i točkove
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao automehaničar (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za automehaničara je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove automehaničara minimum tri meseca.