Kurs armirač

Kurs armirač
Starts from: November 30, 2023
27.000,00 RSD PRIJAVI SE
Lokacija Centra

Svi gradovi u Srbiji gde možemo da pronađemo praksu,Novi Sad, Beograd, Niš, Bor, Valjevo....,Serbia

DETALJI O KURSU
 • TRAJANJE 3 meseca
 • USTANOVA Zanatsko obrazovni centar "Adžija"
 • SERTIFIKAT ARMIRAČ
OPIS KURSA

Kurs armirač je namenjen svima onima koji žele da se bave ovim zanimanjem.

Pretežno radi na građevinama, a posao se sastoji od ugradnje armatura u elemente i konstrukcije od betona. Armature se izrađuju od armaturnog gvožđa i postavljaju se u temelje, stubove, ograde, stepenice, liftove i druge konstrukcije, kako bi beton bio čvrst, ali istovremeno i elastičan. Kada se postave, armature se „zalivaju“ smesom za beton, te je posao armirača blizak zanimanju betonirca. Da bi armirač znao na koji način i gde treba da postavi armature, neophodno je da ima uvid u projekat konstrukcije na kojoj radi. Armirač najčešće radi na gradilištima (ređe u pogonima), na otvorenom prostoru, izložen različitim vremenskim uslovima i radu na visini.

Upis na kurs armirač je stalno u toku.

Kurs armirač traje tri meseca. Obuka se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Broj časova teorijske nastave zavisi od broja polaznika u grupi. Praktična nastava bez obzira na veličinu grupe traje 240 školskih časova tj. 180 radnih sati. Praktični deo obuke sa odvija u realnim uslovima kod poslodavca sa kojim sarađujemo. Polaznik je u obavezi da za praksu nabavi radno odelo. Nastava se sastoji iz:
 •   Organizacije rada i zaštite na radu
 •   Osnova građevinske struke
 •   Tehnologije zanimanja za armirača
 •   Prakse
Za upis su potrebni sledeći dokumenti:
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
Može da se plati u tri mesečne rate.
 •  27.000,00 rsd obuka
 •  1.000,00 rsd literatura
 •  3.000,00 rsd ispit
 •  Cena individualne nastave na upit.
Polaznik posle kursa stiče sledeće kompetencije:
 •  Zna načine izrade armature, potrebne alate i mašine za rad
 •  Zna armiranje nosećih greda, ploča i lјuski
 •  Zna ulogu armature pri prijemu glavnih napona zatezanja od torozije i smicanja, armiranje najčešćih nosećih elemenata u objektu
 •  Zna pravila koja se moraju poštovati u procesu vezivanja armature
 •  Zna osnovne principe koji se moraju poštovati pri obradi detalјa za izradu i ugradnju armature
 •  Zna ulogu armature u betonskom preseku i vrstama koje se koriste u praksi
 •  Zna zaštitnu opremu i bezbednosne postupke pri radu
Ukoliko imate radnog iskustva kao armirač (najmanje 3 meseca), a nemate potreban sertifikat, možete izaći na proveru znanja tj. ispit. Cena provere znanja za armirača je
 •   16.000,00 rsd
 • Za upis su potrebni sledeći dokumenti
 •   Popunjena prijava
 •   Fotokopija lične karte
 •   Fotokopija diplome poslednje završene škole
 •   Original potvrda od poslodavca da ste obavljali poslove armirača minimum tri meseca.